fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Aby móc to napisać

Dziękując tym, którzy zagwarantowali mi lat temu 72, że mogę to dzisiaj sfotografować. Cześć im!

2 komentarze

  • Cześć i chwała powstańcom. Zgoda. Wykonywali rozkaz. Jednak jeśli chodzi o dowództwo AK odpowiedzialne za wybuch powstania to mam odmienne zdanie. Powstanie było zupełnie niepotrzebne i w jego wyniku zginęło ok. 180 tyś cywilów. Postanie było z góry skazane na klęskę, Pochłonęło mnóstwo ofiar i doprowadziło do zrujnowania Warszawy. Pozdrowienia.

  • Zgadzam się z Arturem. Powstanie to niezwykle doniosłe wydarzenie w naszej historii, także przez swój tragizm. Jego uczestnikom należy się szacunek, sam również pochylam głowę nad ich bohaterstwem. Nie sądzę jednak by powstanie warszawskie zagwarantowało Ci możliwość sfotografowania naszego godła i ceramiki z polskimi słowami. Węgrzy, Czesi, Litwini nie mieli swoich powstań warszawskich, a mimo to też mogą robić zdjęcia swoim symbolom.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii