fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Piękni ludzie

Piękni ludzie

To są moje prace – portrety, które wykonałem w moim studio fotograficznym w Gdańsku – Kumaka Studio – latach 2007-2015. Większość z nich zawdzięczam przychylności obcych mi ludzi, którzy zgodzili się pozować i być bohaterami moich fotograficznych wizji. Wszystkie powstały na wielkoformatowych kliszach analogowych w formacie 4×5 oraz 8×10 cala przy użyciu moich wielu kamer wielkoformatowych: Graflex, Shen-Hao, Tachihara i innych…

Znajdziecie tutaj także fotografie wykonane w dawnej technice mokrego kolodionu, którą byłem zafascynowany do tego stopnia, że prowadziłem warsztaty dla innych fotografów. Przyjemnego oglądania.

Beautiful people

These are my works – portraits that I created in my photographic studio in Gdańsk (Poland) “Kumaka Studio” between 2007 and 2015. Most of them I owe to the kindness of strangers who agreed to pose for me and become the protagonists of my photographic visions. The majority of them were taken on large format analog film in 4×5 and 8×10 inch format using my various large format cameras: Graflex, Shen-Hao, Tachihara, and others…

You will also find photographs here made using the historic wet plate collodion technique, which I was so fascinated by that I conducted workshops for other photographers. Enjoy viewing.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii