fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Fotograf NN… Alyz Tale


Oj… nie wiem co można napisać o tym.

W każdym razie rozpływam się oglądając uosobienia fotograficzne czyjejś jaźni…
Tutaj jest to chyba oddane idealnie. Pomysły mnie onieśmielają i wpędzają w bezkres mojej płytkości. Ktoś z tak rozwiniętą wyobraźnią musi jednak cierpieć w naszym świecie, chyba że…. sam zbuduje sobie świat.
Świat z fotografii!!

Warto zwiedzić świat…. Alyz Tale!fot.: Alyz Tale (x4)

4 komentarze

  • Iczku, celna uwaga co do cierpienia – życia w okaląjacej autora rzeczywistości … obcowanie z tymi obrazami to niewątpliwie przyjemność.

  • oż! rzeczywiście niewiele można powiedzieć. onieśmiela mnie kreatywność/wyobraźnia autora.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii