Znaki

1080 719 FotoPropaganda

Znaczą czasami wiele, czasami niewiele.