fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Znaki, symbole w fotografii

Znaki odgrywają w naszym życiu jedną z najważniejszych ról komunikacyjnych. Spotykamy się z nimi wszędzie, a ich oddziaływanie jest tak podświadome, że czasami dostrzeżenie znaków wokół nas staje się już trudnością. To trochę jak oddychanie… jest i tyle.

Wizualna przestrzeń otaczających nas znaków, symboli, które mają konkretne oddziaływanie zdominowała człowieka od pierwszych prób okiełznania symboliki pozostawionych w jaskiniach. Niewiele się zmieniło. Sam znak się rozwinął i ewoluował, ale ostatnie 20 lat to powrót do prostoty znaku, do zredukowania go to jak najbardziej łatwego do interpretacji znaku graficznego.

Znaki są wszędzie. Minimalistyczne, symboliczne. Fotografujcie je!

fotopropaganda blog o dobrej fotografii