fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Rozmowa bez słowa

Najpiękniejsza w nas ludziach jest zdolność do komunikacji. Nie instynktownej wyłącznie, ale intencjonalnej.

Rozmowa bez słowa – SDM

fotopropaganda blog o dobrej fotografii