GTS

GTS 1080 719 FotoPropaganda

Gdański Teatr Szekspirowski, a jakby Mickiewiczem zapachniało:

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.