fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Amerykańska maszyna is down

Cosik się popsuło ostatnio w tej pięknej, naoliwionej patriotyzmem i wolnością maszynie amerykańskiej. W tym śnie. Nie tylko tam, ale tam jest bardzo widoczne.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii