fotopropaganda blog o dobrej fotografii

#mojgdansk 2

Dzisiaj mój Gdańsk miał kolor sinych ust. Ścierpniętych. Pomimo to przyjaznych.

fotopropaganda blog o dobrej fotografii