fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Warsztat operatorski w Gdyni


Pomyślałem, że może ktoś z Was się skusi –

Gdyńska Szkoła Filmowa organizuje w kwietniu i maju 2013 r. Warsztat operatorski z elementami reżyserii, montażu i dźwięku.

Celem warsztatu jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z tajnikami zawodu operatora obrazu. Podczas 100 godzin zajęć, słuchacze poznają podstawowe narzędzia pracy operatora oraz sposoby ich świadomego wykorzystania na planie filmowym. Obok techniki i technologii omawiane będą zagadnienia estetyczne oraz zasady języka filmowego. Słuchacze zapoznają się także z elementami reżyserii, realizacji dźwięku i montażu w zakresie niezbędnym w pracy operatora.

Warsztaty prowadzić będą wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Uczestnicy którzy ukończą warsztat i zrealizują 2 indywidualne ćwiczenia, otrzymają dyplom ukończenia wraz z oceną ich pacy.

Szczegółowy program na stronie szkoły:
http://gsf.pl/aktualnosc/129,,Warsztat_operatorski.html

fotopropaganda blog o dobrej fotografii