fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Alex Webb i jego street

Myślę, że każdy powinien przeczytać. Niestety nie stać mnie na przetłumaczenie tego całego, może ktoś się pokusi, bo warto! Rozmowa z Alexem w LENS NYT:

Czym jest dla Ciebie fotografowanie na ulicy?

“I feel the space, the light, the color, the form and the scene simultaneously. I’m not thinking, I’m sensing the street. For me, color isn’t just about color, light isn’t just about light, space isn’t just about space, form isn’t just about form. I’m intrigued with the emotional and sensory tenor of these elements.”

“”Czuję przestrzeń, światło, kolor, formę i scenę jednocześnie. Ja nie myślę, ja wyczuwam na ulicę. Dla mnie kolor nie jest samym kolorem, światło to nie samo światło, przestrzeń to nie sama przestrzeń, forma nie jest samą formą. Jestem wprzęgnięty emocjonalnie i każdym zmysłem w te wszystkie elementy. ”

WOW !!!

fotopropaganda blog o dobrej fotografii