fotopropaganda blog o dobrej fotografii

Ploty, plotki, ploteczki….?

Ha!
Właśnie się dowiedziałem, że potwierdziły się moje wcześniejsze przebąkiwania o czymś nowym na polskim rynku prasy fotograficznej.

Oto bowiem, na naszym krajowym grajdole ma pojawić się wkrótce nowe pismo poświęcone fotografii! Pismo drukowane… nie w kij dmuchał!

Ma to być magazyn kolorowy. Z tego, co wiem, to czy będzie to kwartalnik czy miesięcznik – decyzja wydawcy jeszcze nie zapadła. Zapewne będzie tutaj miał znaczenie popyta na pierwszy numer.

Jak niesie mój “podszeptywacz tajny”, magazyn ma być ambitny. Nie żadne tam testy sprzętu czy kolejna odsłona internetowych portali – o wszystkim i o niczym. Pismo, będące już obecnie w fazie przedprodukcyjnej – ma ogniskować się wokół jednego z najstarszych zagadnień fotografii – człowieka. A ponoć nawet “ciaśniej” :) – co mnie wybitnie interesuje.

Będąc jednak w dość niezręcznej sytuacji, nie mogę napisać więcej, bo mnie zamordują… :) Cieszy mnie jednak fakt, że znalazł się odważny na wydanie niemałej kasy na ten projekt i w dodatku (cii….) wiem, że pojawią się tam znane Wam nazwiska częściowo…

Okazuje się, że ktoś robi research pośród współczesnych fotografów nie tylko z okolic ZPAF :) Aha – nie wspomniałem, że w 80% pismo poświęcone polskim autorom, choć nie tylko i ma te proporcje mają się zmieniać wraz z rozwojem magazynu…

No więc, ja czekam… :)

fotopropaganda blog o dobrej fotografii