She

150 150 FotoPropaganda

Wielka niewiadoma. Od lat, niezmiennie dla mnie.
„She”
zakon_048
Kumaka Studio, marzec 2014
wizaż: Beata Fryz
foto: iczek