Polaroid Gigante w Warszawie

150 150 FotoPropaganda

Warto to zobaczyć. Wystawa Polaroid Gigante 50×60.